وکیل انحصار وراثت

آیا شما به وکیل متخصص در امور انحصار وراثت نیاز دارید؟ آیا مراتب حقوقی دعاوی مربوط به انحصار وراثت را می دانید؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد دعاوی انحصار وراثت اطلاع دارید؟ مقاله ی حاضر که توسط وکلای موسسه حقوقی سفیران عدالت شریف برای شما عزیزان به رشته تحریر درآمده است در خصوص وکیل متخصص درامور انحصار وراثت  می باشد.

فوت یكی از بستگان نزدیك عموما آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث  را بدنبال دارد. موضوعی كه در جامعه امروزی بسیار رواج دارد و شاهد دعاوی حقوقی و آثار آن هستیم.

تعریف انحصار وراثت :

انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح.

به بیان ساده تر یعنی بعد از اینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند.

در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردد اما ابتدا باید وارث بودن و سهم الارث هر یک از وراث به طور مشخص  در دادگاه بررسی و اثبات گردد. بنابراین دادگاه پس از بررسی مراتب حقوقی لازم در خصوص وراث ، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار وراث و اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.

مزایای اخذ وکیل در خصوص انحصار وراثت :

اگر مراتب حقوقی اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وکیل متخصص در این امر پیش برود، وکیل میتواند اموال متوفی را که ناشناخته می باشد معرفی و میزان سهم هر یک از وراث را از ماترک متوفی مشخص کند. همچنین مدت زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت کمتر خواهد شد و نیازی به حضور وراث در مراجع قضایی نخواهد بود. حتی وکیل میتواند بعد از مشخص شدن سهم افراد برای فروش سهم هر یک از وراث به شخص دیگر اقدام کند.

وراث متوفی و اشخاص ذینفع یعنی هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد،اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت می باشند و می توانند از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.

رویه اجرای پرونده های انحصار وراثت :

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده رسیدگی خواهد شد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است، خواهد بود. بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است .

شورا در جهت رسیدگی به پرونده های انحصار وراثت  پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه، با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه ی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید.

پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به مفاد دادخواست معترض باشد اعتراض خویش را تقدیم دادگاه می نماید و شورا جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین می نماید و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند. پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می شود كه قابل تجدید نظر خواهد بود .

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از :

دادستان یا رییس حوزه قضایی که می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند و تا زمانی كه برای محجور، قیم و برای غایب،امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.

اشخاص ذی‌نفع ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود و مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

2-در صورتی كه كسی به آن درخواست اعتراض ننماید، بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث ، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی انحصار وراثت :

شناسنامه متوفی

گواهی فوت متوفی

کارت ملی متوفی

استشهادیه محضری

رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)

کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

وکیل متخصص در امور انحصار وراثت :

موسسه حقوقی سفیران عدالت شریف در کلیه امور حقوقی به‌ویژه امور وصیت و ارث و انحصار وراثت آماده ارائه خدمت و مشاوره و پاسخگویی به نیازهای حقوقی مردم و مراجعین، می‌باشد. موسسه حقوقی سفیران عدالت شریف با کادری متشکل از وکلای باسابقه و متخصص، خود را متعهد به خدمتگزاری به مردم و راهنمایی و مشاوره به آنان می‌داند و سابقه درخشان موسسه حقوقی سفیران عدالت شریف به‌ درستی بر این ادعا صحه گذاشته است.